Tasuta teavitus projektikonkurssidest


Image Image Image

Kas on juhtunud, et

 • Saate projektikonkursist teada alles siis, kui see on möödas?
 • Jäite toetusest ilma, sest ei teadnud konkursist midagi?

 

Selle lahendamiseks on Projektiekspert OÜ meeskond loonud fondide projektikonkursside teavituslisti.

Fondide teavituslistiga liitumine

 • aitab Teil saada projektikonkursside infot enne teisi taotlejaid ja saavutada seeläbi

konkurentsieelis

projektikonkurssidel

toetuste taotlemisel

Sõltumata sellest, kas

 • olete ettevõte, avaliku sektori asutus või organisatsioon,
 • asute linnas või maapiirkonnas,
 • tegevusalaks on turism, tootmine, hoolekanne või hoopis midagi muud,
 • soovite toetust alustamiseks, laienemiseks, ekspordiks, turunduseks, tootmiseks, loomiseks või lihtsalt olla kursis valdkondadega, mida toetatakse.

 

Tähtis on teada, et iga fondi ning konkursi puhul on täpselt määratud reeglid, kes on oodatud projekte esitama. Struktuurifondide toetusi saavad taotleda näiteks:

 

 • firmad,
 • mittetulundusühingud, sihtasutused,
 • kohalikud omavalitsused,
 • riigiasutused,
 • füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Tellige kohe projektikonkursside teavitus oma meiliaadressile!

Image Image Image

 

 

Eesti saab aastatel 2014-2020 Euroopa Liidult kokku 5,9 miljardit eurot toetust. Toetatavad valdkonnad on tööturg, teadus- ja arendustegevus, ettevõtlus, infoühiskond, haldusvõimekus, keskkonnahoid, energiamajandus, transport, regionaalne ja kohalik areng, tervishoid, haridus ning hoolekanne.

 


Meie meeskonna koostatud projekte on rahastanud näiteks (sh struktuurifondid):

 • Avatud Eesti Fond
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
 • Swiss Contribution
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • EEA Grants / Norway Grants
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Tallinna Ettevõtlusamet
 • Innove
 • PRIA
 • Norden

Projektiekspert OÜ • www.projektid.ee • info@projektid.ee • Telefon: 626 3236